Půjčování elektronických čteček

V naší knihovně máme k dispozici díky společnosti alza.cz dvě čtečky elektronických knih:
 
- Ebook reader SONY PRS-T1 CZ bílý
- Elektronická čtečka knih Amazon Kindle 4 šedý
 
 

Pravidla půjčování a používání čteček elektronických knih 

 

1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) se půjčují prezenčně (výpůjčky na místě) i absenčně (výpůjčky domů). 

2. Absenční výpůjčka čtečky je uživateli umožněna na základě smlouvy uzavřené mezi knihovnou a uživatelem. Uživatel skládá kauci ve výši 500,- , která mu bude vrácena při navrácení čtečky.

3. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří jsou v knihovně registrovaní nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz.

4. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 21 kalendářních dnů. Poplatek z prodlení činí 10,- Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty.

5. Čtenář je povinen s čtečkou zacházet podle návodu, je zakázáno měnit její nastavení.

6. Před půjčováním je zkontrolována funkčnost čtečky, půjčuje se nabitá.

7. Čtečka je půjčována s knihami, staženými na paměťovou kartu, které jsou dle autorského zákona volnými díly. Za neoprávněné užití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.

8. Při vracení je čtenář povinen počkat, dokud obsluha nezkontroluje funkčnost čtečky. 

9. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječka s USB kabelem, pouzdro a návod). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.

10. Uživatel je povinen chránit čtečku před poškozením, ztrátou či odcizením.

11. V případě trvalého poškození, ztráty nebo odcizení čtečky, je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací cenu. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, případně dokoupit chybějící komponenty, přičemž peněžitá kauce bude započtena proti vzniklé škodě.

12. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.