Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka (po 4-ti týdnech) 20,- + úhrn skutečně vynaložených nákladů s upomínáním*
2. upomínka po (6-ti týdnech) 40,- + úhrn skutečně vynaložených nákladů s upomínáním*
3. upomínka (po 10-ti týdnech)  60,- + úhrn skutečně vynaložených nákladů s upomínáním*
Upomínací dopis (po 12-ti týdnech) 100,- + úhrn skutečně vynaložených nákladů s upomínáním*

 

Jestliže se čtenář dostaví do knihovny po uplynutí 20 dnů od odeslání 4. upomínky, hradí při této návštěvě bez dalšího upomínání 200,- Kč. 
 
 
Jestliže se nedostaví vůbec, řeší se vyřízení pohledávky právní cestou, rovněž se sankčním poplatkem 200,- Kč, dále čtenář hradí výlohy  spojené s vymáháním pohledávek právní cestou.
 

 

*úhrn skutečně vynaložených nákladů s upomínáním – cena za poštovní služby při odesílání, v případě odesílání upomínky e-mailem, který čtenář poskytl při registraci se platí pouze sankční poplatek
 
Tento ceník je platný od 20.10.2019